Raport roczny FIRC za 2019 r.

Sprawozdanie roczne 2019

W tym raporcie za rok 2019 można dowiedzieć się więcej o wpływie FIRC na społeczność, naszej kondycji finansowej i nie tylko.  

Raport roczny FIRC za 2018 r.

Raport roczny 2018

W tym raporcie za rok 2018 można dowiedzieć się więcej o wpływie FIRC na społeczność, naszej kondycji finansowej i nie tylko.  

Raport roczny FIRC za 2017 r.

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

W tym raporcie za rok 2017 można dowiedzieć się więcej o wpływie FIRC na społeczność, naszej kondycji finansowej i nie tylko.  

Raport roczny FIRC za 2016 r.

Raport roczny 2016

W niniejszym raporcie za rok 2016 można dowiedzieć się więcej o wpływie FIRC na społeczność, naszej kondycji finansowej i nie tylko.