Program pomocy w wynajmie COVID

Pomoc w wynajmie Covid

Emergency Rental Assistance Program - COVID-19 We współpracy z DOLA (Departament Spraw Lokalnych), FIRC pomaga z wnioskami dla osób, które mieszkają lub pracują w Summit County. Program Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych [...]

Odpowiedź COVID

FIRC COVID 19 Odpowiedź

Praca na rzecz utrzymania hrabstwa Summit w nienaruszonym stanie Ekonomiczne skutki COVID dotknęły dwie trzecie siły roboczej hrabstwa Summit. Ludzie zmagają się z wysokimi kosztami życia, ponieważ godziny [...]